Kopping

Hensikten med dette er flere, avhengig av teknikk bruken. Ved «lett» kopping vil ikke det være det harde trykket mot huden, og man kan da flytte på koppen og dra den langs huden. Dette gir en veldig flott sirkulasjon i huden, og kan være svært behagelig.

Ved «lett» kopping og «medium» kopping kan man sette koppen ned på huden, for så å dra den av igjen. Dette gir gjerne en «flopp-lyd». Når denne teknikken brukes, er det gjerne for å frigi overfladisk spenning i hud og muskellag. Ofte benyttes dette som en avslutning.

Ved «hard» kopping, er det såpass vakuum at det er vanskelig å bevege på den. Hensikten her er både for å kunne få økt blodsirkulasjon i et område, men også for å stimulere kraftigere nervesystemet.

Det er veldig vanlig å få store merker av kopping. Det er ikke lenge siden kopping fikk mye oppmerksomhet da svømmeren Michael Phelps sto på pallen med fullt av koppe-merker.

Merkene forsvinner etter relativt kort tid. Det avhenger noe fra person til person. Alt i fra en dag til 14 dager.