Hvordan jeg jobber

Jeg er opptatt av å få folk på beina. Både på det kortsiktige plan og det langsiktige plan.

 

Den tradisjonelle kinesiske tankegangen er at man skal ta den egentlige årsaken til problemet, det som kan være bakenforliggende for problemet. Derfor behandler jeg først etter en grundig undersøkelse. I praksis vil det bety at man for eksempel fokuserer både på hodepinen man kommer med, og evt mulige andre faktorer som kan bidra til hodepine. På den måten vil man ha en holistisk tilnærming av problemet, og den evt. hodepinen vil ikke like lett komme tilbake.

 

Med andre ord; når du kommer til meg vil jeg stille masse spørsmål, som kanskje ikke er så relevant for den vonde skulderen. Men svarene jeg får vil ha betydning over hvordan jeg går frem i behandlingen.  Når dette er gjort, blir du henvist til behandlingsbenken. Jeg tar frem vorcepsen (en klype) og en bomullsbit. Jeg bløtlegger den i sprit, og desinfiserer område hvor jeg skal sette nålene. Deretter setter jeg nålene.

 

I tradisjonell kinesisk medisin (TCM), er hovedtanken å fremme fri flyt av Qi. Jeg anser nåler som et verktøy for å fremme dette. Like gjerne anser jeg kopping, som et annet verktøy, og likens anser jeg tuina-massasje som også et. Derfor bruker jeg ofte en god kombinasjon av disse «verktøyene».