Akupunktur

El-akupunktur

El-akupunktur består av nåler og strøm i kombinasjon. Her styres frekvensen av strømapparatet i forhold til hvilken effekt man ønsker å oppnå. Er det smertereduksjon, betennelsesdempende, muskelavspenning osv. Ofte brukes dette i forhold til betennelser. Det vil ikke irritere den allerede irriterte delen, men skånsomt skape en viss sirkulasjon uten å irritere. Den mest typiske behandlingen jeg utfører med el-akupunktur, er gjerne ved senebetennelse i skulderen (supraspinatus tendonitt). Da kan man sende signal gjennom skulderleddet ut på den andre siden, og man får ganske umiddelbart en større bevegelighet i armen.

Klassisk akupunktur

Klassisk akupunktur, også kalt tradisjonell akupunktur, er akupunktur satt i et system. Formann Mao ønsket å fremme den kinesiske kulturen, og bidro i sin tid å stryke akupunkturfaget ved å samle de 100 beste akupunktørene i landet. Disse samlet all den viktigste kunnskapen de hadde å satt det i et system. De femelementene er et av flere system som innbefatter mye av den tradisjonelle kinesiske måten å tenke på. Elementene beskriver sin egenskap og funksjon, og blir brukt i klassisk akupunktur for å kunne se samspillet mellom organene.

Skalle-akupunktur

Skalleakupunktur, også kalt moderne-akupunktur, innebærer å stimulere områder på hjernen. Disse områdene har sine spesifikke funksjoner som innebærer alt i fra motorfunksjon (bevegelse) til lukt. Det benyttes da akupunktur gjerne langs med regionene. Skalleakupunktur har vist seg å ha god effekt på folk med slag.